logo

Tuesday 20th of March 2018

Projekty

Prihlasovací formulár
feed-image Feed Entries
Úvod
Vitajte na úvodnej stránke infoportálu ÚNSK
PF 2018 PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 21 December 2017 10:07

 
Usmernenie pre OvZP NSK pre export majetku do SAP a evidencie majetku z pohľadu poistenia majetku PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 11 December 2017 09:42
  1. Usmernenie pre OvZP
  2. Usmernenie k exportu majetku do SAP
Posledná zmena na Pondelok, 11 December 2017 11:00
 
Príkazné listy k inventarizácii PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 Október 2017 07:55
  1. PRÍKAZ č. 3/2017 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja k 31. 12. 2017
  2. PRÍKAZ č. 4/2017 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a v organizáciách, ktoré hospodária s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy o výkone správy a zmluvy o nájme k 31. 12. 2017
 
Nové prihlasovanie do Datacentra PDF Vytlačiť E-mail
Utorok, 05 September 2017 06:38

Inštalácia nového prihlasovacieho rozhrania do Datacentra

Oznamujeme Vám, že do 18. 9. 2017 je nutné nainštalovať v počítačoch pripojených do Datacentra nové prihlasovacie rozhranie.

Súčasné rozhrania budú ešte použiteľné podľa mojich informácií do 20. 9. 2017, ale nenechávajte si to na poslednú chvíľu.

Inštaláciu si viete urobiť podľa návodu alebo Vám ju môže urobiť váš informatik.

Užívatelia, ktorí to nezvládnu svojpomocne, majú možnosť požiadať o pomoc Helpdesk NSK (spustite program TeamViewer - nie novší ako verzia 11 a zavolajte na: 037/692 29 56, alebo Skype: unsknitra).

Po nainštalovaní budete mať na ploche novú ikonu "DataCentrum", cez ktorú sa budete od toho momentu prihlasovať do DataCentra. V novom rozhraní bude mať každý užívateľ všetky svoje aplikácie, na ktoré má oprávnenie.

Postup inštalácie:

1.) Ak to neviete, zistite aký je v počítači operačný systém - do príkazového riadku napíšte winver, stlačte Enter... Klik pravou myšou na ikonu Tento počítač, vyberte Vlastnosti... (napr. Windows 7, 32 bit, alebo napr. 8.1, 64 bit a podobne; ak ešte existuje nejaký užívateľ s Windows XP, odporúčam urýchlene nainštalovať novší operačný systém a až potom inštalovať nové rozhranie na prístup do DataCentra).

2.) Od 12:40, 7. 9. 2017 sú na stránke vydavateľa 172.30.5.233 správne verzie inštalačných súborov. Ak ešte nemáte odblokované IP adresy, inštalačné súbory sú k dispozícii na stiahnutie aj na nasledujúcich odkazoch (sťahujú sa rýchlejšie):

Ak máte 64 bit verziu Windows 7, 8.1 alebo 10 (po verziu 1607), stiahnite si a uložte do počítača inštalačný súbor z nasledujúceho odkazu: https://drive.google.com/open?id=0B486XD65gIQpTzVRQTBNalFlRGM

Ak máte 32 bit verziu Windows 7, 8.1 alebo 10 (po verziu 1607), stiahnite si a uložte do počítača inštalačný súbor z nasledujúceho odkazu: https://drive.google.com/open?id=0B486XD65gIQpUHZldml3am9xNGs

Ak máte 64 bit verziu Windows 10 Anniversary Build (verzia 1607), stiahnite si a uložte do počítača inštalačný súbor z nasledujúceho odkazu: https://drive.google.com/open?id=0B486XD65gIQpQmxVcnpsWmZUX28

Ak máte 32 bit verziu Windows 10 Anniversary Build (verzia 1607), stiahnite si a uložte do počítača inštalačný súbor z nasledujúceho odkazu: https://drive.google.com/open?id=0B486XD65gIQpQ2tWYTVMUXVIcmc

Ak máte 32 bit alebo 64 bit verziu Windows 10 Creators Update (verzia 1703), stiahnite si a uložte do počítača inštalačný súbor z nasledujúceho odkazu: https://drive.google.com/open?id=0B486XD65gIQpdldxV1Q0WEFoSFU

3.) Kliknite na súbor raz pravou myšou a vyberte "Spustiť ako správca".

4.) Inštalácia je skončená, keď sa v okne objaví výzva na reštart.

5.) Reštartujte počítač.

Ak máte čipovú kartu alebo USB token, alebo ešte potrebujete WIN XP, je potrebné použiť iný postup a iné inštalačné súbory, ktoré nájdete na stránke 172.30.5.233.

Pre všetky inštalácie platí, že ak sa Vám táto stránka nedá otvoriť, Telekom zatiaľ neodblokoval túto IP adresu. Aplikáciu si môžete nainštalovať s tým, že po uvoľnení IP adresy budete používať nové prihlasovacie rozhranie.

Ak potrebujete pomoc a nemáte program TeamViewer, stiahnite si ho z nasledujúceho odkazu:

TeamViewerQS

 

Ing. Juraj Chrien

programátor NSK

 
Lehoty platieb PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 08 December 2016 14:32

Hraničné lehoty zadávania platieb v roku 2016

 
Nové logo ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 21 November 2016 07:34

Informujeme Vás, že prišlo k zmene loga Štátnej pokladnice a z toho titulu sa vymenili všetky príslušné formuláre na stránke www.pokladnica.sk, v rubrike Servis pre klientov, podrubrika Formuláre.

Prosíme Vás, aby ste používali už len formuláre s novým logom.

Ďakujem krásne za spoluprácu!

 

Ing. Miroslav Oško, PhD.

vedúci oddelenia Administrácia klientov a vedenie účtov

Logo

 
Nová príručka MPPL - reporty PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 20 Október 2016 08:14

Používateľská príručka Platobného portálu VÚC - časť Reporting

 
Príkazné listy predsedu PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 14 Október 2016 11:10

P R Í K A Z č. 1/2016 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja k 31. 12. 2016

 

2. P R Í K A Z č. 2/2016 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a v organizáciách, ktoré hospodária s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy o výkone správy a zmluvy o nájme k 31. 12. 2016

 
Všeobecné podmieky Š.P. pre vedenie účtov PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 14 Október 2016 10:34

Všeobecné podmienky Š. P. pre vedenie účtov klientov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie platobných operácií na týchto účtoch

 
Usmernenie ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 04 August 2016 07:34

Usmernenie ŠP č. 2/2016 zo dňa 1. 8. 2016 - VÚB - hotovosť

Tlačivá na stiahnutie nájdete na stránke: www.pokladnica.sk v rubrike Servis pre klientov.

 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 18 Júl 2016 09:26

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ŠTÁTNEJ POKLADNICE PRE VEDENIE ÚČTOV KLIENTOV,
POSKYTOVANIE PLATOBNÝCH SLUŽIEB A ZÚČTOVANIE PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ NA TÝCHTO ÚČTOCH
platné od 1. 8. 2016

 
Záväzná metodika PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 24 Február 2016 09:19

Dobrý deň!

V súlade s Opatrením MF SR č.18977/2015-31 zo dňa 10. decembra 2015, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely plnenia rozpočtu verejnej správy, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2016 (uverejnené vo FS č.12/2015) Vám predkladám záväznú metodiku rozpočtovania a účtovania mimorozpočtových zdrojov.

Súčasťou tohto uceleného metodického pokynu sú nasledovné prílohy:

-          Znenie Opatrenia MF SR č.18977/2015-31

-          Príloha č.1 k Opatreniu MF SR č.18977/2015-31 (Vzor finančného výkazu FIN 1-12 o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách)

-          Vzor úvodnej strany FIN výkazov od 1.1.2016

-          Kompletné príklady -  manuál pre rozpočtovanie a účtovanie mimorozpočtových zdrojov od 1.1.2016

-          Príručka na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018

-          Dodatok č.1 k Príručke na zostavenie rozpočtu VS na roky 2016 – 2018

-          Metodický výklad pojmov k zákonu č.523/2004 Z.z. pre programové obdobie 2014-2020

-          Dodatky Metodického usmernenia MF SR č.10 až č.14 k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Zároveň dopĺňam dôležitú informáciu, že odporúčané analytické členenie pre WinIBEU bude uverejnené na portáli http://www.ives.sk/portal/news do konca februára 2016.

Pre komunikáciu s IVeS Košice používať: hotline: 055/720 33 61, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Dôležité!!!

Pri predstavovaní volajúceho – treba v prvom rade oznámiť, že ste organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK (VÚC NR) – nakoľko niektoré veci sú odlišné od iných používateľov.

 

Verzia WinIBEU, v ktorej budú zapracované uvedené legislatívne zmeny k finančným výkazom bude prístupná pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na prelome marec/apríl 2016.

 

S pozdravom

 

Ing. Ján Gyepes

vedúci oddelenia rozpočtu a financovania

 

Prílohy na stiahnutie:

Opatrenie MF SR

Príloha č. 1 k Opatrenie MF SR

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu VS

Dodatok č. 1 k Príručke

Dodatok č. 10 k EK RK

Dodatok č. 11 k EK RK

Dodatok č. 12 k EK RK

Dodatok č. 13 k EK RK

Dodatok č. 14 k EK RK

Metodický výklad pojmov k zákonu č. 523/2004

Manuál FIN výkazy

Vzor úvodnej strany FIN výkazov

Manuál pre RO - kompletné príklady

Manuál pre PO - kompletné príklady

 
Nahravanie OVV PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 03 Február 2016 11:44

Nahrávanie OVV

Zoznam - rozpis účasti na školení

 
Pozvánka PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 22 Január 2016 11:56

Nový zákon o finančnej kontrole - pozvánka

 
Oznam PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 21 December 2015 10:21

Oznam o zrušení registrácie platiteľa dane

 
Nové usmernenie ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 17 December 2015 08:45

Žiadosť o zriadenie účtu vo VÚB, a. s.

Žiadosť VÚB, a. s.

Poverenie k získaniu oprávnenia na disponovanie s účtom vo VÚB, a. s.

Vysvetlivky PV pre klienta ŠP - fin

Postup pre prihlásenie do Internet-bankingu

Podpisové vzory vo VÚB, a. s.

Hotovosť VÚB, a. s.

 
Metodické usmernenie PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 17 December 2015 07:59

Metodické usmernenie pre RO k 31. 12. 2015 - nové

Metodické usmernenie pre PO k 31. 12. 2015 - nové

Nulovanie účtov - Avizo- december 2015

Odsúhlasenie účtu 355 RO k 31. 12. 2015

Odsúhlasenie účtu 355 PO k 31. 12. 2015

Odsúhlasenie účtu 351 a 384 príjmy RO k 31. 12. 2015

 
Oznámenie pre OvZP NSK PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 17 December 2015 07:55

Platby k 31. 12. 2015

 
Metodické usmernenie PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 09 November 2015 11:39

Metodické usmernenie pre obchodné spoločnosti a štátne podniky v súhrnnom celku

Informácia o zmenách v procese konsolidácie a o novom konsolidačnom balíku

 
Pozvánka PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 09 November 2015 10:26

Pozvánka pre ekonomických zamestnancov

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Beží na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, cheap domain registration. Valid XHTML and CSS.