logo

Wednesday 23rd of May 2018

Projekty

Prihlasovací formulár
feed-image Feed Entries
Úvod
Vitajte na úvodnej stránke infoportálu ÚNSK
Usmernenie pre OvZP NSK pre export majetku do SAP a evidencie majetku z pohľadu poistenia majetku PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 11 December 2017 09:42
  1. Usmernenie pre OvZP
  2. Usmernenie k exportu majetku do SAP
Posledná zmena na Pondelok, 11 December 2017 11:00
 
Príkazné listy k inventarizácii PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 Október 2017 07:55
  1. PRÍKAZ č. 3/2017 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja k 31. 12. 2017
  2. PRÍKAZ č. 4/2017 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a v organizáciách, ktoré hospodária s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy o výkone správy a zmluvy o nájme k 31. 12. 2017
 
Nové prihlasovanie do Datacentra PDF Vytlačiť E-mail
Utorok, 05 September 2017 06:38

Inštalácia nového prihlasovacieho rozhrania do Datacentra

Od septembra 2017 je funkčné nové prihlasovacie rozhranie do Datacentra.

Inštalačný súbor si viete stiahnuť zo stránky Datacentra: 172.30.5.233

alebo z tohoto odkazu.

Po stiahnutí nezabudnite súbor spustiť ako správca (kliknite na súbor raz pravou myšou a vyberte "Spustiť ako správca").

Inštalácia je skončená, keď sa v okne objaví výzva na reštart - dokončiť. Pred tým ešte spustite Internet Explorer, vyberte "Nástroje", tam "Možnosti siete internet", záložku "Rozšírené", odstavec "Zabezpečenie" a tam odškrtnite položku "Skontrolovať zrušenie certifikátu servera*", kliknite na OK a môžete dokončiť inštaláciu reštartom PC.

Inštaláciu si viete urobiť podľa návodu alebo Vám ju môže urobiť váš informatik.

Užívatelia, ktorí inštaláciu nezvládnu svojpomocne, majú možnosť požiadať o pomoc Helpdesk NSK (spustite program TeamViewer - nie novší ako verzia 11 a zavolajte na: 037/692 29 56, alebo Skype: unsknitra).

Po nainštalovaní budete mať na ploche novú ikonu "DataCentrum", cez ktorú sa budete od toho momentu prihlasovať do DataCentra. V novom rozhraní bude mať každý užívateľ všetky svoje aplikácie, na ktoré má oprávnenie.

Program TeamViewer si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

TeamViewerQS

 

Ing. Juraj Chrien

programátor NSK

 
Lehoty platieb PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 08 December 2016 14:32

Hraničné lehoty zadávania platieb v roku 2016

 
Nové logo ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 21 November 2016 07:34

Informujeme Vás, že prišlo k zmene loga Štátnej pokladnice a z toho titulu sa vymenili všetky príslušné formuláre na stránke www.pokladnica.sk, v rubrike Servis pre klientov, podrubrika Formuláre.

Prosíme Vás, aby ste používali už len formuláre s novým logom.

Ďakujem krásne za spoluprácu!

 

Ing. Miroslav Oško, PhD.

vedúci oddelenia Administrácia klientov a vedenie účtov

Logo

 
Nová príručka MPPL - reporty PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 20 Október 2016 08:14

Používateľská príručka Platobného portálu VÚC - časť Reporting

 
Príkazné listy predsedu PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 14 Október 2016 11:10

P R Í K A Z č. 1/2016 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja k 31. 12. 2016

 

2. P R Í K A Z č. 2/2016 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a v organizáciách, ktoré hospodária s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy o výkone správy a zmluvy o nájme k 31. 12. 2016

 
Všeobecné podmieky Š.P. pre vedenie účtov PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 14 Október 2016 10:34

Všeobecné podmienky Š. P. pre vedenie účtov klientov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie platobných operácií na týchto účtoch

 
Usmernenie ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 04 August 2016 07:34

Usmernenie ŠP č. 2/2016 zo dňa 1. 8. 2016 - VÚB - hotovosť

Tlačivá na stiahnutie nájdete na stránke: www.pokladnica.sk v rubrike Servis pre klientov.

 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 18 Júl 2016 09:26

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ŠTÁTNEJ POKLADNICE PRE VEDENIE ÚČTOV KLIENTOV,
POSKYTOVANIE PLATOBNÝCH SLUŽIEB A ZÚČTOVANIE PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ NA TÝCHTO ÚČTOCH
platné od 1. 8. 2016

 
Záväzná metodika PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 24 Február 2016 09:19

Dobrý deň!

V súlade s Opatrením MF SR č.18977/2015-31 zo dňa 10. decembra 2015, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely plnenia rozpočtu verejnej správy, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2016 (uverejnené vo FS č.12/2015) Vám predkladám záväznú metodiku rozpočtovania a účtovania mimorozpočtových zdrojov.

Súčasťou tohto uceleného metodického pokynu sú nasledovné prílohy:

-          Znenie Opatrenia MF SR č.18977/2015-31

-          Príloha č.1 k Opatreniu MF SR č.18977/2015-31 (Vzor finančného výkazu FIN 1-12 o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách)

-          Vzor úvodnej strany FIN výkazov od 1.1.2016

-          Kompletné príklady -  manuál pre rozpočtovanie a účtovanie mimorozpočtových zdrojov od 1.1.2016

-          Príručka na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018

-          Dodatok č.1 k Príručke na zostavenie rozpočtu VS na roky 2016 – 2018

-          Metodický výklad pojmov k zákonu č.523/2004 Z.z. pre programové obdobie 2014-2020

-          Dodatky Metodického usmernenia MF SR č.10 až č.14 k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Zároveň dopĺňam dôležitú informáciu, že odporúčané analytické členenie pre WinIBEU bude uverejnené na portáli http://www.ives.sk/portal/news do konca februára 2016.

Pre komunikáciu s IVeS Košice používať: hotline: 055/720 33 61, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Dôležité!!!

Pri predstavovaní volajúceho – treba v prvom rade oznámiť, že ste organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK (VÚC NR) – nakoľko niektoré veci sú odlišné od iných používateľov.

 

Verzia WinIBEU, v ktorej budú zapracované uvedené legislatívne zmeny k finančným výkazom bude prístupná pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na prelome marec/apríl 2016.

 

S pozdravom

 

Ing. Ján Gyepes

vedúci oddelenia rozpočtu a financovania

 

Prílohy na stiahnutie:

Opatrenie MF SR

Príloha č. 1 k Opatrenie MF SR

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu VS

Dodatok č. 1 k Príručke

Dodatok č. 10 k EK RK

Dodatok č. 11 k EK RK

Dodatok č. 12 k EK RK

Dodatok č. 13 k EK RK

Dodatok č. 14 k EK RK

Metodický výklad pojmov k zákonu č. 523/2004

Manuál FIN výkazy

Vzor úvodnej strany FIN výkazov

Manuál pre RO - kompletné príklady

Manuál pre PO - kompletné príklady

 
Nahravanie OVV PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 03 Február 2016 11:44

Nahrávanie OVV

Zoznam - rozpis účasti na školení

 
Pozvánka PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 22 Január 2016 11:56

Nový zákon o finančnej kontrole - pozvánka

 
Oznam PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 21 December 2015 10:21

Oznam o zrušení registrácie platiteľa dane

 
Nové usmernenie ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 17 December 2015 08:45

Žiadosť o zriadenie účtu vo VÚB, a. s.

Žiadosť VÚB, a. s.

Poverenie k získaniu oprávnenia na disponovanie s účtom vo VÚB, a. s.

Vysvetlivky PV pre klienta ŠP - fin

Postup pre prihlásenie do Internet-bankingu

Podpisové vzory vo VÚB, a. s.

Hotovosť VÚB, a. s.

 
Metodické usmernenie PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 17 December 2015 07:59

Metodické usmernenie pre RO k 31. 12. 2015 - nové

Metodické usmernenie pre PO k 31. 12. 2015 - nové

Nulovanie účtov - Avizo- december 2015

Odsúhlasenie účtu 355 RO k 31. 12. 2015

Odsúhlasenie účtu 355 PO k 31. 12. 2015

Odsúhlasenie účtu 351 a 384 príjmy RO k 31. 12. 2015

 
Oznámenie pre OvZP NSK PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 17 December 2015 07:55

Platby k 31. 12. 2015

 
Metodické usmernenie PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 09 November 2015 11:39

Metodické usmernenie pre obchodné spoločnosti a štátne podniky v súhrnnom celku

Informácia o zmenách v procese konsolidácie a o novom konsolidačnom balíku

 
Pozvánka PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 09 November 2015 10:26

Pozvánka pre ekonomických zamestnancov

 
Odpisový plán - zmena PDF Vytlačiť E-mail
Utorok, 03 November 2015 08:11

Odpisový plán - zmena podľa METODICKÉHO POKYNU

Dodatok č. 1 k METODICKÉMU POKYNU

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Beží na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, cheap domain registration. Valid XHTML and CSS.