logo

Wednesday 24th of July 2019

Projekty

Prihlasovací formulár
feed-image Feed Entries
Úvod
Vitajte na úvodnej stránke infoportálu ÚNSK
Usmernenie k poisteniu majetku PDF Vytlačiť E-mail
Utorok, 16 Apríl 2019 06:03

VŠETKÝM RIADITEĽOM OvZP NSK!

argaiv1569

PODPISOVANIE NOVÝCH POISTNÝCH ZMLÚV k 1. 7. 2019

 

V zmysle podpísaných rámcových zmlúv medzi NSK a Kooperatívou, a. s. je každá organizácia v zriaďovacej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (OvZP) povinná uzatvoriť čiastkové poistné zmluvy s účinnosťou od 1. 7. 2019

individuálne na základe podmienok stanovených v týchto rámcových zmluvách a v zmysle ich príloh.

 

Za uzatvorenie uvedených čiastkových poistných zmlúv je zodpovedný štatutárny zástupca OvZP NSK – riaditeľ, ktorý nesie zodpovednosť za ochranu majetku NSK, ktorý má v správe.

Žiadame Vás, aby ste na tento dôležitý materiál svojho riaditeľa upozornili!

 

Venujte náležitú pozornosť priloženým dokumentom, kde nájdete aj usmernenie ako postupovať.

Upozorňujeme, že terajšie poistné zmluvy platia iba do 30. 6. 2019!

 

Usmernenie k poisteniu majetku

 

Rámcová zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

 

Rámcová zmluva pre poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

 

Ing. Vladimír Mazúch

odborný referent Ekonomického odboru

oddelenie ekonomických analýz a evidencie majetku

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

 


 
Končí Windows 7 PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 20 Marec 2019 13:47

Oznámenie pre užívateľov, ktorí pristupujú do DataCentra prostredníctvom počítačov s operačným systémom Windovs 7.

V DataCentre sa realizujú rôzne zmeny. Vyžaduje si ich legislatíva, pribúdajú nové aplikácie a dopĺňa alebo obmieňa sa hardvérová infraštruktúra tak, aby používatelia mali pri svojej práci čo najvyšší komfort.

DataCentrum aktuálne od 1. 4. 2019 pristupuje k zmenám, ktoré si vyžadujú významný zásah aj na koncovom bode – počítači, a preto si vyžaduje aj Vašu zásadnú účasť na tomto procese.

Ide o zmenu operačného systému Windows 7, ktorý je ešte nainštalovaný na niektorých počítačoch. Dôvodom je plánované ukončenie podpory operačného systému Windows 7 zo strany výrobcu k dátumu 14. 1. 2020.

Výmenu za novší operačný systém ako je Windows 8.1 alebo Windows 10 je potrebné zabezpečiť informatikmi. Poradia Vám, či Váš počítač má dostatočné parametre na preinštalovanie na novší operačný systém, alebo je výhodnejšie kúpiť nový počítač s novým operačným systémom.

Pred tým je potrebné zistiť si nastavenia na sieťovej karte vo Vašom počítači, IP adresu a masku a cez príkaz cmd zadaný v príkazovom riadku zistiť cez príkaz „route print“ bránu (sú to posledné 4 čísla v riadku prednastavených trás začínajúcom napr.: „172.30.0.0 mask 255.255.0.0 10.96.x.y“).

Po vykonaní týchto nastavení je funkčné pripojenie do Datacentra, kde si môžete stiahnuť inštalačný balíček na adrese 172.30.5.214 a môžete si znova nainštalovať aplikáciu na prístup do DataCentra.

V každom prípade môžete požiadať o informácie a pomoc pri inštalácii Helpdesk NSK (stiahnite si zo stránky infoportálu program TeamViewer, spustite ho a zavolajte na 037/692 29 56 – Ing. Juraj Chrien alebo sa dohodnite na postupe cez Skype – unsknitra.

Termín výmeny určili z DataCentra do 29. 3. 2019, keďže ich obmenená infraštruktúra začína pracovať po novom od 1. 4. 2019.

Ak môžem poradiť, začnite s organizovaním výmeny čím skôr, najlepšie hneď po prečítaní.

Programátor NSK

Ing. Juraj Chrien

 
Usmernenie ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 08 Február 2019 13:15

Usmernenie Štátnej pokladne

 
Dodatok k metodickému pokynu PDF Vytlačiť E-mail
Utorok, 29 Január 2019 12:38

Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu o evidencii, účtovaní, odpisovaní dlhodobého majetku

a tvorbe opravných položiek k dlhodobému majetku NSK

 
ŠP Cenník PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 24 Január 2019 06:26

ŠP Cenník rozšírený - pre klientov od 1. 1. 2019

 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ŠTÁTNEJ POKLADNICE PRE VEDENIE ÚČTOV KLIENTOV PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 17 Január 2019 11:10

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ŠTÁTNEJ POKLADNICE PRE VEDENIE ÚČTOV KLIENTOV, POSKYTOVANIE PLATOBNÝCH SLUŽIEB A ZÚČTOVANIE PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ NA TÝCHTO ÚČTOCH

 
Lehoty zadávania platieb v roku 2018 PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 13 December 2018 14:06

Hraničné lehoty zadávania platieb v roku 2018

 
Datacentrum - zmena prihlásenia do KTI PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 12 November 2018 11:56

Z dôvodu neustáleho zlepšovania služieb, z technických a bezpečnostných dôvodov, pristupuje DataCentrum, ako prevádzkovateľ prístupovej infraštruktúry KTI a informačného systému Štátnej pokladnice, k zmene prihlasovania používateľov do KTI.

Zmena spočíva v tom, že namiesto PIN kódu pre prístup do zoznamu svojich aplikácií, ktoré môžu používatelia v KTI DataCentra používať, budú zadávať PRIHLASOVACIE MENO a PRIHLASOVACIE HESLO. Uvedené prihlasovacie údaje dostali používatelia z CPU DataCentra vo forme listu Pridelenie prihlasovacích údajov do KT/" pri zriadení ich používateľského prístupu do KTI.

Celý text stiahnete tu

Inštalačný balíček stiahnete tu

alebo na stránke Datacentra - tu.

Pred inštaláciou vykonajte ping 172.30.5.214. Ak nie je priechodný, zavolajte mi.

 

Ing. Juraj Chrien

programátor ÚNSK

037/692 29 56

Skype: unsknitra

 
Príkazné listy k inventarizácii 2018 PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 05 Október 2018 06:50

P R Í K A Z  č. 2/2018 predsedu NSK na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ÚNSK k 31. 12. 2018

P R Í K A Z  č. 3/2018 predsedu NSK na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ÚNSK v OvZP k 31. 12. 2018

 
Informácia Štátnej pokladnice PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 01 Jún 2018 10:09

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sme pre dotknuté osoby – zástupcov klientov Štátnej pokladnice, ktorých osobné údaje spracúvame, zverejnili na webovom sídle Štátnej pokladnice, www.pokladnica.sk Oznámenie  o spracúvaní osobných údajov.

Zároveň si Vám v prílohe tejto správy dovoľujeme zaslať obdobné Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, ktoré pre dotknuté osoby vyhotovila Všeobecná úverová banka, a.s. (jeho elektronická verzia sa nachádza na webovom sídle VÚB, a.s., www. vub.sk), a ktoré sa Vás dotýkajú pre oblasť hotovostných platobných operácií.

Infomácia v zmysle čl. 13 a 14 GDPR klient

Štátna pokladnica

 
Štátna pokladňa od 2. januára 2018 PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 27 December 2017 06:14

Súbor pdf stiahnete tu

 
Usmernenie pre OvZP NSK pre export majetku do SAP a evidencie majetku z pohľadu poistenia majetku PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 11 December 2017 09:42
  1. Usmernenie pre OvZP
  2. Usmernenie k exportu majetku do SAP
Posledná zmena na Pondelok, 11 December 2017 11:00
 
Príkazné listy k inventarizácii PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 Október 2017 07:55
  1. PRÍKAZ č. 3/2017 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja k 31. 12. 2017
  2. PRÍKAZ č. 4/2017 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a v organizáciách, ktoré hospodária s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy o výkone správy a zmluvy o nájme k 31. 12. 2017
 
Lehoty platieb PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 08 December 2016 14:32

Hraničné lehoty zadávania platieb v roku 2016

 
Nové logo ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 21 November 2016 07:34

Informujeme Vás, že prišlo k zmene loga Štátnej pokladnice a z toho titulu sa vymenili všetky príslušné formuláre na stránke www.pokladnica.sk, v rubrike Servis pre klientov, podrubrika Formuláre.

Prosíme Vás, aby ste používali už len formuláre s novým logom.

Ďakujem krásne za spoluprácu!

 

Ing. Miroslav Oško, PhD.

vedúci oddelenia Administrácia klientov a vedenie účtov

Logo

 
Nová príručka MPPL - reporty PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 20 Október 2016 08:14

Používateľská príručka Platobného portálu VÚC - časť Reporting

 
Príkazné listy predsedu PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 14 Október 2016 11:10

P R Í K A Z č. 1/2016 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja k 31. 12. 2016

 

2. P R Í K A Z č. 2/2016 predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a v organizáciách, ktoré hospodária s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy o výkone správy a zmluvy o nájme k 31. 12. 2016

 
Všeobecné podmieky Š.P. pre vedenie účtov PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 14 Október 2016 10:34

Všeobecné podmienky Š. P. pre vedenie účtov klientov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie platobných operácií na týchto účtoch

 
Usmernenie ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 04 August 2016 07:34

Usmernenie ŠP č. 2/2016 zo dňa 1. 8. 2016 - VÚB - hotovosť

Tlačivá na stiahnutie nájdete na stránke: www.pokladnica.sk v rubrike Servis pre klientov.

 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 18 Júl 2016 09:26

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ŠTÁTNEJ POKLADNICE PRE VEDENIE ÚČTOV KLIENTOV,
POSKYTOVANIE PLATOBNÝCH SLUŽIEB A ZÚČTOVANIE PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ NA TÝCHTO ÚČTOCH
platné od 1. 8. 2016

 
Záväzná metodika PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 24 Február 2016 09:19

Dobrý deň!

V súlade s Opatrením MF SR č.18977/2015-31 zo dňa 10. decembra 2015, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely plnenia rozpočtu verejnej správy, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2016 (uverejnené vo FS č.12/2015) Vám predkladám záväznú metodiku rozpočtovania a účtovania mimorozpočtových zdrojov.

Súčasťou tohto uceleného metodického pokynu sú nasledovné prílohy:

-          Znenie Opatrenia MF SR č.18977/2015-31

-          Príloha č.1 k Opatreniu MF SR č.18977/2015-31 (Vzor finančného výkazu FIN 1-12 o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách)

-          Vzor úvodnej strany FIN výkazov od 1.1.2016

-          Kompletné príklady -  manuál pre rozpočtovanie a účtovanie mimorozpočtových zdrojov od 1.1.2016

-          Príručka na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018

-          Dodatok č.1 k Príručke na zostavenie rozpočtu VS na roky 2016 – 2018

-          Metodický výklad pojmov k zákonu č.523/2004 Z.z. pre programové obdobie 2014-2020

-          Dodatky Metodického usmernenia MF SR č.10 až č.14 k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Zároveň dopĺňam dôležitú informáciu, že odporúčané analytické členenie pre WinIBEU bude uverejnené na portáli http://www.ives.sk/portal/news do konca februára 2016.

Pre komunikáciu s IVeS Košice používať: hotline: 055/720 33 61, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Dôležité!!!

Pri predstavovaní volajúceho – treba v prvom rade oznámiť, že ste organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK (VÚC NR) – nakoľko niektoré veci sú odlišné od iných používateľov.

 

Verzia WinIBEU, v ktorej budú zapracované uvedené legislatívne zmeny k finančným výkazom bude prístupná pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na prelome marec/apríl 2016.

 

S pozdravom

 

Ing. Ján Gyepes

vedúci oddelenia rozpočtu a financovania

 

Prílohy na stiahnutie:

Opatrenie MF SR

Príloha č. 1 k Opatrenie MF SR

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu VS

Dodatok č. 1 k Príručke

Dodatok č. 10 k EK RK

Dodatok č. 11 k EK RK

Dodatok č. 12 k EK RK

Dodatok č. 13 k EK RK

Dodatok č. 14 k EK RK

Metodický výklad pojmov k zákonu č. 523/2004

Manuál FIN výkazy

Vzor úvodnej strany FIN výkazov

Manuál pre RO - kompletné príklady

Manuál pre PO - kompletné príklady

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Beží na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, cheap domain registration. Valid XHTML and CSS.