logo

Wednesday 24th of July 2019

Projekty

Prihlasovací formulár
feed-image Feed Entries
Úvod
Vitajte na úvodnej stránke infoportálu ÚNSK
Hraničné lehoty pre platby PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 03 December 2010 11:27

Všetkým rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Oznamujeme Vám hraničné lehoty pre realizáciu platieb v Platobnom portáli v mesiaci december 2010 nasledovne:
1.    Cezhraničné prevody splatné 29.12.2010 zadať najneskôr 28.12.2009 do 12,00 hod.
2.    Tuzemské platby splatné 31.12.2010 zadať najneskôr 30.12.2010.
3.    Tuzemské súrne platby splatné 31.12.2010 zadať najneskôr 31.12.2009 do 12,00 hod.
Oznámenie pre všetky rozpočtové OvZP NSK:
1.    Účty Vlastná činnosť a Vlastné príjmy sa budú nulovať k 31.12.2010 automaticky (zabezpečené cez Štátnu pokladnicu).
2.    Účty zriadené pre hotovosť vo VÚB je povinná príslušná rozpočtová organizácia  vynulovať t.j. poukázať zostatok finančných prostriedkov z účtu vo VÚB na účet Vlastná činnosť najneskôr 29.12.2010 do 9,00 hod.
3.    Vlastné príjmy, ktoré rozpočtové organizácie pošlú na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja  do 17.12.2010, im budú zaslané v súlade s upraveným rozpočtom.

Ing. Eva Šimoňáková, vedúca ekonomického odboru ÚNSK

 
Nová verzia PPL
Utorok, 23 November 2010 13:44

Od 29.11.2010 bude nasadená nová verzia PPL!

Tu si môžete stiahnuť príručku!

 
Plán školení IVES-u na december 2010 E-mail
Pondelok, 22 November 2010 23:00

Stiahnite si plán školení na december 2010 aj so stručným obsahom školení.

Na školenia sa môžete prihlásiť na portáli www.ives.sk  voľby (linky v ľavej časti): Školiaca činnosť - Plán školení - Aktuálny mesiac (Nasledujúci mesiac) - Prihlásenie
alebo mailom:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Ďalšie informácie nájdete na: www.ives.sk

 
PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 15 November 2010 09:17
Vážené kolegyne a kolegovia,
 
dňa 26. 11. 2010 sa bude konať pracovné stretnutie s Ing. Urbanovou ku koncoročnej účtovnej závierke...
 

Stiahnite si podľa príslušnosti:

Materiál účtovná závierka RO 2010 VUC NITRA

 

          S pozdravom

 Ing. Eva Šimoňáková, v. r.

vedúca ekonomického odboru ÚNSK
 
 
PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 05 November 2010 07:45

Vážené kolegyne, kolegovia,

žiadame Vás, aby ste už nevykonávali žiadne zmeny vo Vašich Konsolidačných balíkoch v IS JUŠ.

Konsolidačné balíky sa uzatvárajú.

 V Nitre dňa 5. 11. 2010

  Ing. Eva Šimoňáková, v. r.

vedúca ekonomického odboru ÚNSK 

 
Pracovná porada RO - pozvánka PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 03 November 2010 10:22

Vážené kolegyne, kolegovia,

dňa 26. 11. 2010

sa uskutoční pracovné stretnutie ekonómov,  účtovníkov a používateľov platobného portálu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

Program

7,45 – 8,15 hod.           Prezentácia

8,15 – 11,00 hod.        Účtovná závierka k 31. 12. 2010 pre RO

                                                - uzavretie účtov hlavnej knihy k 31. 12. 2010

                                                - osobitosti účtovania

                                                - diskusia

11,00 – 12,30 hod.       Zmeny v Platobnom portáli od 29.11.2010 – Ing. Decsi

12,30 – 13,00 hod.       Poznatky zo závierok v roku 2010 – Ing. Gyepes, Ing. Schenková

Miesto:  sála Starého divadla v Nitre, ul. 7. Pešieho pluku č. 1.

     Žiadame Vás v lehote do 18. 11. 2010 v elektronickej forme predložiť prípadné Vaše otázky, požiadavky na vysvetlenie, aby mohli byť na prednáške zodpovedané, na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .  (Nezabudnite vyznačiť organizáciu, ktorá posiela otázku).

     S pozdravom, Ing. Eva Šimoňáková, v.r.,  vedúca ekonomického odboru

 
Pracovná porada PO - pozvánka PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 03 November 2010 10:22

Vážené kolegyne, kolegovia,

dňa 26. 11. 2010

sa uskutoční pracovné stretnutie ekonómov,  účtovníkov a používateľov platobného portálu príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

Program

10,30 – 11,00 hod.             Prezentácia

11,00 – 12,30 hod.             Zmeny v Platobnom portáli od 29.11.2010 – Ing. Decsi

12,30 – 13,00 hod.             Poznatky zo závierok v roku 2010 – Ing. Gyepes, Ing. Schenková

13,00 – 15,30 hod.             Účtovná závierka k 31. 12. 2010 pre PO – Ing. Urbanová

                                                - uzavretie účtov hlavnej knihy k 31. 12. 2010

                                                - osobitosti účtovania

                                                - diskusia

Miesto:  sála Starého divadla v Nitre, ul. 7. Pešieho pluku č. 1.

     Žiadame Vás v lehote do 18. 11. 2010 v elektronickej forme predložiť prípadné Vaše otázky, požiadavky na vysvetlenie, aby mohli byť na prednáške zodpovedané, na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .  (Nezabudnite vyznačiť organizáciu, ktorá posiela otázku).

     S pozdravom, Ing. Eva Šimoňáková, v.r.,  vedúca ekonomického odboru

 
Metodické usmernenie 4 - konsolidácia PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 20 Október 2010 12:29

Vážené kolegyne, kolegovia!

Posielam Vám ďalšie metodické usmernenie k vyplňovaniu Konsolidačného balíka (KB).

Eva Šimoňáková, v. r.,

vedúca ekonomického odboru ÚNSK 

 
Metodické usmernenie k závierke PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 04 Október 2010 13:23

Stiahnite si harmonogramy a metodické usmernenia k závierke:

Metodicke_usmernenie_PO_k_30_9_2010.pdf, Harmonogram_PO_k_30_9_2010.pdf

Metodicke_usmernenie_RO_k_30_9_2010.pdf, Harmonogram_RO_k_30_9_2010.pdf (opravený)

 
Plán školení IVES-u na október 2010 PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 29 September 2010 23:00

Stiahnite si plán školení na október 2010 aj so stručným obsahom školení.

Na školenia sa môžete prihlásiť na portáli www.ives.sk  voľby (linky v ľavej časti): Školiaca činnosť - Plán školení - Aktuálny mesiac (Nasledujúci mesiac) - Prihlásenie
alebo mailom:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Ďalšie informácie nájdete na: www.ives.sk

 
KB - ďalšie kontroly PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 30 September 2010 09:32

Vážené kolegyne, kolegovia!

V systéme IS JUŠ máme nahraté všetky balíky okrem KB za ÚNSK. Keďže sú s tým problémy, ktoré doposiaľ nevyriešilo ani MF SR, nemôžeme čakať a je potrebné, aby ste si skontrolovali všetky chyby, ktoré Vám v systéme hlási po kontrole vzájomných vzťahov.

 

Stiahnite si celý text s pokynmi...

 
Konsolidačný balík - výzva PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 20 September 2010 11:12
Vážené kolegyne, kolegovia,
Pri kontrole stavu nahratých konsolidačných balíkov sme zistili, že takmer polovica balíkov  nie je ešte nahratá v systéme IS JUŠ.  
Termín 24. 9. 2010, ktorý sme uvádzali v predchádzajúcich usmerneniach, je už záverečný termín na ukončenie konsolidácie – všetkých prác spojených s konsolidáciou a zostavenie všetkých záverečných výkazov (nie je to termín na nahrávanie balíkov) .
Preto Vás vyzývame, aby ste urýchlene nahrali  Vaše KB, v termíne najneskôr do 20. 9. 2010 do 15,00 hod.
     V prípade, že nebudú balíky nahraté, budeme nútení s tým oboznámiť príslušného štatutárneho zástupcu.
     S pozdravom
Ing. Eva Šimoňáková, v.r., vedúca ekonomického odboru ÚNSK

 
Vyplnenie KB - oprava dátumov PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 09 September 2010 12:24

Vyplnenie  Konsolidačných balíkov

Vážené kolegyne, kolegovia!

Pri  nahrávaní KB do systému IS JUŠ sa vyskytli problémy – nesprávne generovanie dátumov v KB.

Pokračujte stiahnutím pdf: Vyplnenie KB - oprava dátumov
 
Vyplnenie KB PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 07 September 2010 06:49

Vyplnenie  Konsolidačných balíkov

Vážené kolegyne, kolegovia!

Pri kontrole prvých zaslaných KB sme zistili, že nie sú vyplnené správne.

Chýbajú v nich najzákladnejšie údaje – vzájomné vzťahy medzi zriaďovateľom a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. 

Zistili sme, že organizáciám v hárkoch 9, 18.2., 19. 2. chýbajú vzájomné záväzky a pohľadávky a náklady a výnosy z transferov.

Vyplnenie Konsolidačných balíkov

Tabuľky

Ing. Eva Šimoňáková, v. r.

                                                         vedúca ekonomického odboru ÚNSK 

Posledná zmena na Utorok, 07 September 2010 06:57
 
Predloženie Konsolidačných balíkov PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 06 September 2010 11:04

Vážené kolegyne, kolegovia,,
vzhľadom k tomu, že sa blíži termín nahrávania Konsolidačných balíkov za rok 2009 do systému IS JUŠ, žiadame Vás o zaslanie Vašich vyplnených KB v lehote do  8. 9. 2010 na kontrolu nasledovne:

RO školy Ing. I. Martišovej – Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
PO školy A. Czapovej –  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
PO divadlá A. Czapovej – Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
RO kultúrne zariadenia  Ing. I. Gajdošovej – Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
RO sociálne zariadenia Veronike Balkóovej – Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Poliklinika Štúrovo a Správa záväzkov a pohľadávok Nitra Ing. I. Gajdošovej – Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

     Upozorňujem všetky kolegyne a kolegov, že KB musia byť vyplnené v zmysle Manuálu ku konsolidačnému balíku MF SR.
     Žiadame o dodržanie termínu predloženia!


     S pozdravom
     Ing. Eva Šimoňáková, v. r.,  vedúca ekonomického odboru ÚNSK

 
Odstávka produkčného systému PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 26 August 2010 07:00

     Vážené kolegyne, kolegovia, z dôvodu realizácie záverečnej fázy upgrade  modulu Výkazníctvo, je potrebná odstávka produkčného systému (NBP)

v čase od 26. 8. 2010 do 6. 9. 2010.

     Oznamujeme organizáciám, že nakoľko bude v tomto čase systém neprístupný, bude možné nahrávať uzávierky za mesiac august 2010 až po skončení odstávky, t.j. po 6.9.2010.

     S pozdravom, Ing. Eva Šimoňáková, v.r.vedúca ekonomického odboru ÚNSK

 
Plán školení IVES-u na september 2010 PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 23 August 2010 23:00

Stiahnite si plán školení na jún 2010 aj so stručným obsahom školení.

Na školenia sa môžete prihlásiť na portáli www.ives.sk  voľby (linky v ľavej časti): Školiaca činnosť - Plán školení - Aktuálny mesiac (Nasledujúci mesiac) - Prihlásenie
alebo mailom:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Ďalšie informácie nájdete na: www.ives.sk

 

 
Usmernenia k rozpočtovým pravidlám PDF Vytlačiť E-mail

Uplne_znenie_metodickeho_usmernenia14_2004.pdf

Posledná zmena na Pondelok, 02 August 2010 12:08
 
Usmernenie k záväznému členeniu RO, PO PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 07 Júl 2010 07:45
Usmernenie k záväznému členeniu RO, PO
 
Odporúčané analytické členenie pre program WinIBEU PDF Vytlačiť E-mail
Piatok, 02 Júl 2010 10:52

Odporúčané analytické členenie pre program WinIBEU platné od 1. 1. 2010 (nové znenie)

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Beží na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, cheap domain registration. Valid XHTML and CSS.