logo

Wednesday 24th of July 2019

Projekty

Prihlasovací formulár
feed-image Feed Entries
Úvod
Vitajte na úvodnej stránke infoportálu ÚNSK
Demontáž liniek od firmy SWAN

Oznamujeme Vám, že Nitriansky samosprávny kraj ukončil zmluvu s poskytovateľom internetových služieb, firmou SWAN a pracovníci tejto firmy si prídu demontovať linky vzdialeného pripojenia v zariadeniach, ktoré boli zapojené do systému NAVISION.

argaiv1458

Tibor Furda, vedúci Odboru informatiky a info systémov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja

 
Užívatelia WinIbeu PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 18 Január 2010 13:06

Bola vypracovaná  "Príručka na užívateľské zálohovanie databáz" - kliknutím na odkaz si ju stiahnite.

Posledná zmena na Streda, 20 Január 2010 08:08
 
Upozornenie

v súvislosti so schválením výnosu MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/28557/2009-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 24. mája 2006 č. MF/01054/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu lehôt zadávania platobných príkazov v Platobnom portáli od 12.1.2010 nasledovne:

  • obyčajná jednorazová platobná operácia v rámci ŠP – kedykoľvek v aktuálny deň,
  • obyčajná jednorazová platobná operácia mimo ŠP – najneskôr 1 pracovný deň pred dňom odpísania z účtu,
  • súrna jednorazová platobná operácia mimo ŠP – do 11,30 hod. so splatnosťou na aktuálny pracovný deň,
  • jednorazová platobná operácia v cudzej mene v rámci ŠP – do 11,30 hod. so splatnosťou na aktuálny deň,
  • cezhraničný prevod so splatnosťou o 1 pracovný deň – najneskôr 1 pracovný deň pred dňom odpísania z účtu v čase do 11,30 hod.
  • cezhraničný prevod so splatnosťou o 2 pracovné dni – najneskôr 2 pracovné dni pred dňom odpísania z účtu v priebehu pracovného dňa.

Administratívne centrum NSK

 
Kontroly súvzťažnosti - november 2009 v2
NSK-Kontroly-Suvztaznosti-zmeny-november-2009-v02.xls
 
Predloženie informácií od RO k 31. 12. 2009 PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 30 December 2009 01:37

Vec 

Predloženie informácií 

Žiadame všetky účtovníčky/ov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK o predloženie údajov podľa priloženej prílohy:


1. Oznámenie – stavy na účtoch k 31. 12. 2009 v EUR
Údaje žiadame predložiť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. v lehote do 05. 01. 2010.


S pozdravom


Ing. Eva Šimoňáková, v. r.
vedúca ekonomického odboru ÚNSK

Žiadosť na predloženie informácií

Formulár na predloženie informácií stiahnete tu... po vyplnení a uložení ho pošlite ako prílohu e-mailom na uvedenú adresu

Posledná zmena na Streda, 20 Január 2010 08:08
 
Metodické usmernenia, poznámky, harmonogramy ...

Metodicke_usmernenie_RO_k_31_12_2009.doc

Metodicke_usmernenie_PO_k_31_12_2009.doc

Harmonogram_RO.xls

Harmonogram_PO.xls

Poznamky_k_31_12_2009_VZOR_obec_RO_PO.doc

 
Konsolidácia - december 2009
ICO_OvZP_Konsolidacia_dec_09.xls
 
Plán školení od IVES-u na január PDF Vytlačiť E-mail
Nedeľa, 20 December 2009 23:00

Zverejňujeme plán a stručný obsah školení firmy IVES. Na školenia sa môžete prihlásiť na našom portáli www.ives.sk  voľby (linky v ľavej časti): Školiaca činnosť - Plán školení - Aktuálny mesiac (Nasledujúci mesiac) - Prihlásenie

Januar2010-IVeS-skolenia.doc obsah_skol_IVeS_januar2009.doc

 
Hraničné lehoty platieb

Oznamujeme Vám hraničné lehoty pre realizáciu platieb v Platobnom portáli v mesiaci december 2009 nasledovne:

1.      Cezhraničné prevody splatné 29.12.2009 zadať najneskôr 23.12.2009 do 10,00 hod.

2.      Tuzemské platby splatné 31.12.2009 zadať najneskôr 29.12.2009.

3.      Tuzemské súrne platby splatné 31.12.2009 zadať najneskôr 31.12.2009 do 8,30 hod.

Oznámenie pre všetky rozpočtové OvZP NSK:

1.      Účty Vlastná činnosť a Vlastné príjmy sa budú nulovať k 31.12.2009 automaticky (zabezpečené cez Štátnu pokladnicu).

2.      Účty zriadené pre hotovosť vo VÚB je povinná príslušná rozpočtová organizácia  vynulovať t.j. poukázať zostatok finančných prostriedkov z účtu vo VÚB na účet Vlastná činnosť najneskôr 29.12.2009 do 9,00 hod.

3.      Vlastné príjmy, ktoré rozpočtové organizácie pošlú na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja  do 18.12.2009, im budú zaslané v súlade s upraveným rozpočtom.


Ing. Eva Šimoňáková, vedúca ekonomického odboru ÚNSK

 
Zadávanie dát

Vážené kolegyne, kolegovia,

     Na info-portál bol umiestnený Postup na BW – Zadávanie dát predchádzajúceho obdobia za výkaz ziskov a strát (Jednorázové zadávanie) podľa ktorého treba postupovať pri zadávaní stavu Výkazu ziskov a strát so stavom k 31. 12. 2008 – prepočítaný na menu euro. Prepočet musí byť v súlade s opatrením uvedeným vo FS 13/2008 str. 942 § 4a.

     Uvedené údaje sú potrebné z dôvodu, aby bolo možné v module Výkazníctvo zobrazovať bezprostredne predchádzajúce obdobie v koncoročnej závierke za rok 2009 a nahrávať ich do Štátnej pokladnice (údaje ste ručne nahrávali do výkazov za III. Q 2009).

     Žiadame všetky  účtovníčky/ov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, aby na základe priloženého postupu nahrali požadované údaje najneskôr do 21. 12. 2009.

     S pozdravom, Ing. Eva Šimoňáková, v.r., vedúca ekonomického odboru ÚNSK

 
Dodatok č. 5 k „Záväznému analytickému členeniu pre program WinIBEU“

Stiahnuť: Dodatok č. 5 k „Záväznému analytickému členeniu pre program WinIBEU“

 
UPOZORNENIE pre poberateľov dotácií

UPOZORNENIE  pre všetkých poberateľov dotácií z MK SR v pôsobnosti NSK.

      V prípade nevyčerpania prostriedkov z poskytnutej dotácie  je zostatok potrebné vrátiť okamžite na účet NSK č. 7000196201/8180.  Súčasne je potrebné zaslať avízo o vrátení prostriedkov s presným popisom akcie na ktorú bola dotácia určená na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

 
Účtovná závierka k 31.12. 2009

Stiahnuť: Účtovná závierka k 31.12.2009 pre príspevkové organizácie zriadené obcou, VÚC

Stiahnuť: Účtovná závierka k 31.12.2009 pre rozpočtové organizácie zriadené obcou, VÚC

 
seminár pre používateľov APV WinIBEU

Pozvánka na seminár pre používateľov APV WinIBEU

Ponúkame Vám seminár k aplikačnému programovému vybaveniu WinIBEU

„Pripravme sa na konsolidáciu“

2.12. Košice - Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 4/A, malá zasadačka

8.12. Banská Bystrica – Obvodný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1, kongresová sála

9.12. Nitra – Obvodný úrad, Štefánikova tr. 60, veľká zasadačka

10.12. Bratislava – Inštitút pre verejnú správu, Sch. Trnavského 1/a,  učebňa č. 7

Organizačné pokyny:

Čítajte viac...
 
Predloženie informácií PDF Vytlačiť E-mail

Žiadame všetky  účtovníčky/ov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK o predloženie údajov podľa priloženej prílohy:

1. Oznámiť počiatočné stavy na účte 384 700 – Výnosy budúcich období

Údaje žiadame  predložiť  e-mailom  na  adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. v lehote do 25. 11. 2009 a potvrdený originál priniesť na pracovné stretnutie dňa 30. 11. 2009

S pozdravom

Ing. Eva Šimoňáková, v.r., vedúca ekonomického odboru ÚNSK

 
Dodatok č. 4 k „Záväznému analytickému členeniu pre program WinIBEU“ PDF Vytlačiť E-mail

Stiahnuť: Dodatok č. 4 k „Záväznému analytickému členeniu pre program WinIBEU“

 
Plán školení od IVES-u na december PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 November 2009 23:00

Zverejňujeme plán a stručný obsah školení firmy IVES. Na školenia sa môžete prihlásiť na našom portáli www.ives.sk  voľby (linky v ľavej časti): Školiaca činnosť - Plán školení - Aktuálny mesiac (Nasledujúci mesiac) - Prihlásenie

Maj2009-IVeS-skolenia.doc obsah_skol_IVeS_maj2009.doc

 
Pozvánka - pracovné stretnutie PO PDF Vytlačiť E-mail

Vážené kolegyne, kolegovia, dňa 30. 11. 2009, sa uskutoční pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Program
12,00 – 12,30 hod. Prezentácia
12,30 – 15,30 hod. Účtovná závierka k 31. 12. 2009 pre PO, uzavretie účtov hlavnej knihy k 31. 12. 2009, osobitosti účtovania
Základné úlohy k príprave a spracovaniu Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009
Podnikateľská činnosť
Informácia o zúčtovaní fin. prostriedkov k 31. 12. 2009 poskytnutých z rozpočtu zriaďovateľa v roku 2009 – originálne a prenesené kompetencie VÚC
Rozpis rozpočtu na rok 2010
Diskusia

Lektor: Ing. Terézia Urbanová – auditorka NSK

Miesto: Spojená škola,  Slančíkovej 2 , Nitra

Žiadame Vás v lehote do 20. 11. 2009 v elektronickej forme predložiť prípadné Vaše otázky, požiadavky na vysvetlenie, aby mohli byť na prednáške zodpovedané, na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . (Nezabudnite vyznačiť organizáciu, ktorá posiela otázku).

S pozdravom, Ing. Eva Šimoňáková, v.r.

 
Pozvánka - pracovné stretnutie RO PDF Vytlačiť E-mail

Vážené kolegyne, kolegovia, dňa 30. 11. 2009, sa uskutoční pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Program
8,00 – 8,30 hod. Prezentácia
8,30 – 12,00 hod. Účtovná závierka k 31. 12. 2009 pre RO, uzavretie účtov hlavnej knihy k 31. 12. 2009, osobitosti účtovania
Základné úlohy k príprave a spracovaniu Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009
Podnikateľská činnosť
Informácia o zúčtovaní fin. prostriedkov k 31. 12. 2009 poskytnutých z rozpočtu zriaďovateľa v roku 2009 – originálne a prenesené kompetencie VÚC
Rozpis rozpočtu na rok 2010
Diskusia

Lektor: Ing. Terézia Urbanová – auditorka NSK

Miesto: Spojená škola,  Slančíkovej 2 , Nitra

Žiadame Vás v lehote do 20. 11. 2009 v elektronickej forme predložiť prípadné Vaše otázky, požiadavky na vysvetlenie, aby mohli byť na prednáške zodpovedané, na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . (Nezabudnite vyznačiť organizáciu, ktorá posiela otázku).

S pozdravom, Ing. Eva Šimoňáková, v.r.

 
Online diskusia s predsedom ÚNSK PDF Vytlačiť E-mail
 
Pracovná porada PDF Vytlačiť E-mail

Oznamujeme všetkým ekonómkam/om a účtovníčkam/om rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, že na 30. 11. 2009 pre nich  ÚNSK - ekonomický odbor pripravuje pravidelnú pracovnú poradu s Ing. Teréziou Urbanovou, s nasledovnou tematikou:

  • Príprava a spracovanie Účtovnej závierky za rok 2009,
  • Základné  úlohy k príprave a spracovaniu Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009.

Pozvánka s podrobným programom bude zverejnená v priebehu mesiaca november  2009.

S pozdravom

Ing. Eva Šimoňáková, v. r., vedúca ekonomického odboru Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Beží na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, cheap domain registration. Valid XHTML and CSS.