logo

Wednesday 24th of July 2019

Projekty

Prihlasovací formulár
feed-image Feed Entries
Úvod
Vitajte na úvodnej stránke infoportálu ÚNSK
Oznámenie o odsúhlasení so Štátnou pokladnicou PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 16 Január 2013 09:28

Vážené kolegyne, kolegovia, z Ministerstva financií sme dostali pre potreby odsúhlasovania so Štátnou pokladnicou nasledovné oznámenie:

„Vážení užívatelia IS JÚŠ, na portál JÚŠ bol nahratý odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov za Štátnu pokladnicu za rok 2012. Štátna pokladnica uviedla vzájomné vzťahy z úrokov, poplatkov a zostatky na účtoch klientov (u klienta 221) vrátane hotovostných účtov (u klienta 261) a refinančného úveru. Ostatné organizácie si od tohto momentu môžu elektronicky cez IS JÚŠ odsúhlasovať a kontrolovať uvedené vzťahy so Štátnou pokladnicou. Odsúhlasovanie nie je potrebné vykonávať papierovo - zasielať listy na Štátnu pokladnicu. Odsúhlasovanie cez portál JÚŠ je akceptovateľné a zdokladovateľné aj pre účely kontroly a zostavenia účtovnej závierky každej organizácie. Kontakty pre riešenie rozdielov (prioritne používať e-mail): Ing. Adriana Nevická, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ; t.č. 02/57262705 Ing. Andrea Mazanová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ; t.č. 02/57262709“.

Prosím venujte tomuto oznámeniu pozornosť a v prípade nezrovnalostí stavov so Štátnou pokladnicou, kontaktujte zodpovedných zamestnancov Štátnej pokladnice.

S pozdravom

Ing. Eva Šimoňáková, v.r., vedúca ekonomického odboru ÚNSK

 
Konsolidácia 2012 PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 07 Január 2013 14:42

Všetkým RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a obchodným spoločnostiam

Materiály na stiahnutie:

Odsúhlasovanie - metodika

KB DataExport - návod

Manuál ku KB MF SR v3

MFSR_package_2012_v3_(121214)

Zoznam ÚJ SC pre rok 2012 k 14. 12. 2012

Lišta DataExport_1_0_0_6

 
Materiály na stiahnutie PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 19 December 2012 13:19

Oznámenie pre ÚJ o KÚZ

Metodické usmernenie RO k 31. 12. 2012

Metodické usmernenie PO k 31. 12. 2012

Zoznam organizácií

LIST odsúhlasenie účtu 351 a 384 príjmy RO

LIST odsúhlasenie účtu 355 RO k 31. 12. 2012

LIST odsúhlasenie účtu 355 PO k 31. 12. 2012

Poznámka:

Formuláre vo formáte pdf sa nedajú ukladať s vyplnenými údajmi.

Vyplnený formulár vytlačte alebo si vytvorte súbor pdf v PDF Creatore.

 
Hraničné lehoty na realizáciu platieb 2012 PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 19 December 2012 11:38

Všetkým rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. V náväznosti na informáciu, ktorá je zverejnená v Platobnom portáli, Vám oznamujeme hraničné lehoty pre realizáciu platieb v Platobnom portáli v mesiaci december 2012...

Platby v PPL k 31. 12. 2012 - link na stiahnutie celého textu

 
Nahrávanie KB za rok 2011 PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 08 Marec 2012 09:08

Usmernenie ku Konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2011 – nahrávanie KB

Zoznam ÚJ SC pre rok 2011 z 6. 3. 2012

 
Usmernenie k prechodu stavov k 31-12-2011 PDF Vytlačiť E-mail
Utorok, 07 Február 2012 08:47

Vážené kolegyne a kolegovia,

          v uplynulých dňoch sme ukončili individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2011, preto nám dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za bezproblémové zostavenie Vašich individuálnych účtovných závierok.

     Všetky závierky za organizácie aj za ÚNSK boli nahraté do Štátnej pokladnice, preto je možné  uzavrieť hlavné účtovné knihy roku 2011, preklopiť konečné stavy k 31. 12. 2011, vytvoriť si počiatočné stavy k 1. 1. 2012 a  účtovať účtovné operácie roku 2011. Žiadame Vás , aby ste si precízne skontrolovali prechod stavov, aby bola dodržaná zásada kontinuity.

     Zároveň Vás upozorňujeme, že závierky za január 2012 je potrebné nahrať najneskôr do 22. 2. 2010 z dôvodu potreby podkladov pre spracovanie výkazov pre MF SR za mesiac január 2012.

    S pozdravom, Ing. Eva Šimoňáková, v.r., vedúca ekonomického odboru ÚNSK

 
Usmernenie pri predaji hnuteľného majetku v správe OvZP PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 02 Február 2012 13:59
Vážené kolegyne, kolegovia,

Usmernenie pri predaji hnuteľného majetku v správe OvZP

Posledná zmena na Piatok, 03 Február 2012 08:27
 
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2011 PDF Vytlačiť E-mail
Štvrtok, 26 Január 2012 08:36
Vážená pani riaditeľka,
vážený pán riaditeľ,
 
Nitriansky samosprávny kraj bude v súlade s § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. a podľa „Opatrenia MFSR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe“, zostavovať Konsolidovanú účtovnú závierku k 31. 12. 2011.
 
Na stiahnutie:
 
 
Oznam pre klientov VÚB, a. s. PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 Január 2012 14:47
Oznam pre klientov VÚB, a. s.
 
Oznam pre klientov ŠP PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 09 Január 2012 09:39
Štátna pokladnica si Vás dovoľuje upozorniť, že od 1. 1. 2012 sú v platnosti nové Všeobecné podmienky Štátnej pokladnice pre vedenie účtov klientov
 
Metodické usmernenie pre PO a RO organizácie PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 23 December 2011 08:08

Metodické usmernenie pre vypracovanie a predkladanie výkazov k účtovnej závierke k 31.12.2011 ( PO ogranizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK ) 

Metodické usmernenie pre vypracovanie a predkladanie výkazov k účtovnej závierke k 31.12.2011 ( RO organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK )

Posledná zmena na Piatok, 23 December 2011 08:17
 
Oznamujeme Vám hraničné lehoty PDF Vytlačiť E-mail
Utorok, 13 December 2011 10:18
Oznamujeme Vám hraničné lehoty pre realizáciu platieb...
 
Nahláste zmeny údajov PDF Vytlačiť E-mail
Utorok, 06 December 2011 13:53

       Vážené kolegyne, kolegovia,

V prípade, že vo Vašej organizácii došlo v roku 2011 ku zmenám údajov, ktoré sa uvádzajú v zozname organizácií patriacich do konsolidovaného celku NSK (napr. personálne zmeny, telefonické kontakty,  sídlo organizácie, ap.), žiadame Vás aby ste v lehote do 15. 12. 2011 tieto údaje e-mailom oznámili príslušnej metodičke za účtovníctvo.

     S pozdravom

Ing. Eva Šimoňáková, v.r. , Vedúca ekonomického odboru ÚNSK

 
Informácia – výkazy majetok PDF Vytlačiť E-mail
Utorok, 06 December 2011 08:18

Užívateľom, ktorí už mali vytvorené konto (účet) v SAP systéme NBP-Business warehouse produkčný  sa do role pre vytváranie výkazov v účtovníctve pridala rola na vytváranie výkazov pre majetok.

Novým užívateľom sa vytvorilo konto do SAP systému  NBP-Business warehouse produkčný  s oprávneniami na vytváranie výkazov majetku.  Prihlasovacie meno a heslo do systému Vám bude zaslané mailom.

 
Postup pre nahrávanie majetku PDF Vytlačiť E-mail
Sobota, 03 December 2011 21:09

Export-majetku-OvZP-do-SAP.doc

BW-NSK-Postup-pre-nahravanie-majetku.doc

 
Pracovná porada 16. 11. 2011 PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 07 November 2011 09:13

Pracovná porada 16. 11. 2011 - zaslanie materiálov

Pracovná porada

Inventúrny súpis 042

Inventúrny súpis 428

Inventúrny súpis 428-2

Inventarizačný zápis 

FS 14_2004_12_2010 uplne znenie metodickeho usmernenia

Materiál_Inventarizácia_2011_NSK

RO

    Materiál účtovná závierka RO 2011 VÚC

    Časové rozlíšenie N_V RO

    Kontrola majetkového okruhu RO 2011

PO

    Materiál účtovná závierka PO 2011 VÚC

    Časové rozlíšenie N_V PO

    Kontrola majetkového okruhu PO_2011 

Spakované súbory vo formáte doc a xls 

 
Export majetku OvZP do SAP-u PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 17 Október 2011 09:33

Export majetku OvZP do SAP-u

Z dôvodu pridelenia prístupových práv pre export majetkových zostáv, žiadame všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK o oznámenie zodpovednej osoby za vedenie dlhodobého majetku.

V prípade, že majetok vedie jedna osoba (majetkár) a účtovníkom je druhá osoba, oznámte meno majetkára, nakoľko je potrebné zabezpečiť pre neho prístup do SAP systému NBP-Business warehouse produkčný s príslušnými oprávneniami.

V prípade, že účtovník a majetkár je tá istá osoba, stačí napísať meno zodpovednej osoby, táto osoba už má všetky oprávnenia.

Uvedené žiadame oznámiť do 25. 10. 2011 na obe e-mailové adresy:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 
Príkaz predsedu NSK na vykonanie inventarizácie PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 12 Október 2011 08:18
Príkaz č. 5/2011 predsedu NSK na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2011
 
Pozvánka na pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov príspevkových org. PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 12 Október 2011 08:11
 
Pozvánka na pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov rozpočtových org. PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 12 Október 2011 07:40

Pozvánka na pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Beží na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, cheap domain registration. Valid XHTML and CSS.