logo

Wednesday 24th of July 2019

Projekty


Úvod Rôzne Usmernenie k poisteniu majetku
Usmernenie k poisteniu majetku PDF Vytlačiť E-mail

VŠETKÝM RIADITEĽOM OvZP NSK!

argaiv1458

PODPISOVANIE NOVÝCH POISTNÝCH ZMLÚV k 1. 7. 2019

 

V zmysle podpísaných rámcových zmlúv medzi NSK a Kooperatívou, a. s. je každá organizácia v zriaďovacej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (OvZP) povinná uzatvoriť čiastkové poistné zmluvy s účinnosťou od 1. 7. 2019

individuálne na základe podmienok stanovených v týchto rámcových zmluvách a v zmysle ich príloh.

 

Za uzatvorenie uvedených čiastkových poistných zmlúv je zodpovedný štatutárny zástupca OvZP NSK – riaditeľ, ktorý nesie zodpovednosť za ochranu majetku NSK, ktorý má v správe.

Žiadame Vás, aby ste na tento dôležitý materiál svojho riaditeľa upozornili!

 

Venujte náležitú pozornosť priloženým dokumentom, kde nájdete aj usmernenie ako postupovať.

Upozorňujeme, že terajšie poistné zmluvy platia iba do 30. 6. 2019!

 

Usmernenie k poisteniu majetku

 

Rámcová zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

 

Rámcová zmluva pre poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

 

Ing. Vladimír Mazúch

odborný referent Ekonomického odboru

oddelenie ekonomických analýz a evidencie majetku

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

 


 

Beží na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, cheap domain registration. Valid XHTML and CSS.