Táto stránka využíva cookies
Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
Banner stránky

Usmernenie č. 2/2021 zo dňa 18.06.2021 pre všetkých klientov ŠP

Vážený klient,

 

oznamujeme Vám, že Štátna pokladnica vydala dňa 18.06.2021 Usmernenie č. 2/2021, ktoré sa týka vykonávania prevodov do a zo zahraničia.

Nové usmernenie je zverejnené na webovej stránke Štátnej pokladnice www.pokladnica.sk a je účinné dňom 21.06.2021.

Dovoľujeme si upriamiť pozornosť v časti 1 Prevody do zahraničia v odseku 1.1 Povinné náležitosti žiadosti tohoto Usmernenia na:

- bod 5 Príjemca prevodu, kde je konštatované, že názov príjemcu prevodu je údaj povinný.

V aplikácii ManEx sa pole Názov príjemcu aktuálne zobrazuje pre všetky SEPA platby ako nepovinné pole. Napriek tomu je potrebné postupovať v zmysle bodu 5 Príjemca prevodu, odseku 1.1 Povinné náležitosti žiadosti časti 1 Prevody do zahraničia tohoto Usmernenia.

Taktiež Vás upozorňujeme na skutočnosť, že pre SEPA platby smerované do Slovenskej republiky je možné použiť hodnotu NOTPROVIDED,

- bod 7 Ďalšie povinné náležitosti, kde je stanovená povinnosť zadať požadované údaje  pre krajiny uvedené v tomto bode.

Informujeme Vás, že v zmysle bodu 5 Príjemca prevodu odseku 1.1. Povinné náležitosti žiadosti časti 1 Prevody do zahraničia Usmernenia č. 2/2021 zo dňa 18.06.2021 bola dňa 18. 06. 2021 na internetovej stránke Štátnej pokladnice https://www.pokladnica.sk/sk/informacny-system/specifikacia-xml-a-xsd-suborov zverejnená aktualizovaná verzia Popisu importovaných a exportovaných súborov informačného systému Štátnej pokladnice, verzia 6.9., platná od 21.06.2021 (www.pokladnica.sk, rubrika Informačný systém, podrubrika XML a XSD súbory dávkových platieb).

V dotknutých častiach Popisu importovaných a exportovaných súborov bolo doplnené nasledovné:

„V prípade SEPA platby, cezhraničnej platby a prioritnej platby obsahuje hodnotu: názov príjemcu (max. 70 znakov).

V prípade tuzemského prevodu (s číslom účtu príjemcu vo formáte IBAN začínajúcim na „SK“) a prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu „NOTPROVIDED“.

Pozn.: V prípade SEPA platby mimo Slovenskej republiky, obsahuje vždy názov účtu príjemcu, ktorý je v súlade s názvom účtu vedeným u poskytovateľa platobných služieb príjemcu.“

Zmeny v Popise importovaných a exportovaných súborov informačného systému Štátnej pokladnice sú zvýraznené zvislou čiarou v ľavej časti jednotlivých strán.

Informujeme Vás, že akékoľvek otázky týkajúce sa uvedeného môžete smerovať na operátora priamo na stránke www.pokladnica.sk v rubrike „Informačný systém“,

podrubrike  „XML a XSD súbory dávkových platieb – SEPA validátor“, prostredníctvom bubliny „Poradíme Vám“, resp. v čase jeho neprítomnosti zanechať odkaz.

 

Štátna pokladnica

 • október
  2023
 • po
 • ut
 • st
 • št
 • pi
 • so
 • ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Podpora užívateľom - Helpdesk: Po-Pi: 8.00-14:00 hod.

Technické problémy:
Ing. Juraj Chrien
E-mail: helpdesk@unsk.sk,
Skype: unsknitra
Telefón: 037/ 692 29 56
Mobil: 0917 437 310

Administrácia účtov, členov, zmlúv, žiadosti na zmeny, opravy:
Michaela Andrašíková
E-mail: michaela.andrasikova@unsk.sk
Skype: miandrakov
Telefón: 037/ 692 29 33

Opravy chybne zadaných platieb:
Andrea Šišková
E-mail: andrea.siskova@unsk.sk 
Skype: cica252 alebo miandrakov
Telefón: 037/ 692 29 90

Nainštalujte si program SKYPE - urýchlite proces technickej pomoci a ušetríte za telefón. Keď potrebujete technickú pomoc s pripojením do Datacentra, stiahnite si a spustite program TeamViewer 14, potom volajte helpdesk 037/692 29 56)